Ilya Katsov

Ilya Katsov

Guest

Head of Data Science at Grid Dynamics, Author